top of page

Over mij...

Met speelsheid en humor mensen verbinden.

Met elkaar, met zichzelf, met de wereld.

Dat doe ik al zo lang als ik me kan herinneren en vermoedelijk ga ik er ook nog heel lang mee door.

Na mijn VWO ging ik naar de theaterschool, daar leerde ik spelen en vormgeven aan een verhaal.

Tijdens de opleiding werkte ik als reisleider met groepen in Afrika. Daar leerde ik een groep te bezielen, aan de hand te nemen en los te laten. En deelnemers een plek te bieden voor alle intense ervaringen. Ik leerde hoe humor zware zaken licht kan maken zonder voorbij te gaan aan de ernst.

Na de theaterschool ging ik aan het werk op een ROC. Ik bood me aan voor de klas die niemand wilde lesgeven. Ik leerde kijken en luisteren. En nog meer luisteren. En ik vond de diepe vreugde van de verbinding met hen.

Ik vervolgde mijn weg als docent op HBO's  en leerde de werkgebieden van Social Work en de Pabo kennen.

Het werken en spelen met groepen in het hier-en-nu werd een alledaagse, maar nooit saaie realiteit.

De laatste 7 jaar werkte ik als trainingsacteur met leerkrachten, rechercheurs, mediators, artsen, welzijnswerkers, verloskundigen, uitvaartverzorgers, verpleegkundigen, managers en triagisten.

Ik leerde een wereld aan nieuwe werelden kennen, ik leerde veel over menselijke interactie en 'wat er speelt' bij mensen op de werkvloer. En ik leerde omgaan met weerstand. Want een trainingsacteur wordt zelden met gejuich ontvangen. Ik leerde om groepen onvoorwaardelijk te accepteren én ze te verleiden...

My latest projects

Verbindend theater en dagvoorzitterschap

Alle ervaringen in het kopje 'over mij' maken dat ik kan doen wat ik nu doe:

Verbindend theater maken voor organisaties

&

De rol van dagvoorzitter bekleden.

Mijn doortastenheid en invoelendheid zet ik in om te onderzoeken: wat is er precies nodig?  En ben ik dan de juiste vrouw op de juiste plek? Als ik denk van niet, geef ik dat terug. Ik ben open en direct in de communicatie. Ik wil bezield werken, dus ik moet me met het doel en de werkwijze kunnen verbinden.

Alle gesprekstechnieken die ik opdeed in mijn werk als trainingsacteur kan ik kwijt in interviews met mensen op het podium als dagvoorzitter, of ter voorbereiding van het theaterstuk.

overzichtfoto.jpg
verloskundigen.jpg

En bij de uitvoering op de dag zelf maak ik dankbaar gebruik van mijn ervaring voor de klas en in het theater over het werken met de dynamiek van de groep en hoe ik met hen op speelse wijze verbinding kan maken.

"Jij brengt zoveel lichtheid in de zaal,' zei een opdrachtgever onlangs. Vermoedelijk komt dat omdat ik doe wat ik het liefste doe: vanaf een podium met diepgang en humor mensen verbinden in het hier-en-nu van dat moment.

Dienend aan de inhoud van dat moment.

En de reisleider in mij gaat ervoor dat iedereen aan het eind van de dag nog in de bus zit en met glimmende ogen uitstapt en zegt: 'Dit had ik nóoit willen missen...'

AANBOD

Voorstelling op maat (20-30 minuten)

Na een intakegesprek op locatie, voer ik gesprekken met mensen uit alle lagen van de organisatie. Met het liefst zoveel mogelijk uiteenlopende ideeën of standpunten.

 

Op basis daarvan maak ik een compleet op maat gemaakte voorstelling van ongeveer 20 minuten waarin ik het publiek, waar het kan met een lach een spiegel voorhoud, altijd met als doel om mensen te verbinden.  

Lang verhaal kort (10 tot 15 minuten)

Bij dit concept ben ik gedurende de hele duur van jullie evenement/ teamdag/ congres aanwezig en geeft het personage Janita aan het eind van de dag een heldere samenvatting.

Haar kwaliteit is complexe zaken eenvoudig maken. Dit doet ze met volle overgave en veel interactie met de zaal.

Ze kan als geen ander afstemmen op de groep en heeft daardoor áltijd de lachers op haar hand.

  • YouTube Social Icon

info@annemariekoopman.nl  |                     

T 06 412 538 79

Postadres:

Nieuweweg 4

3811 EW Amersfoort

bottom of page